Logopediste – aanstaand gediplomeerden, alumni, herintreders en andere vakgenoten

21-28 uur regio Amersfoort, minder uur mogelijk, meer bespreekbaar.

Voor wie op grote reisafstand woont: bel!

Nederland bouwt communicerend, wij verbinden!

Logopediepraktijken Amersfoort draagt in goede sfeer met onderwijsdeskundigen, ouders en kinderen bij aan een wereld waarin elke mens een fijne plek krijgt. Door aan te sluiten bij talent en mogelijkheden van de cliënt bieden wij zorg. Daarbij zijn veiligheid, gezond zijn en het klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hoe wij werken?

Met passie, met plezier, met diepgang en verlangen meer te weten… In een voortdurende stroom van informatie voorzien wij onze cliënten steeds beter van logopedische zorg. Zorg die voldoet aan de nieuwste beroepsrichtlijnen, de auditonderdelen, een uitstekende cliëntbeoordeling (PREM) en goede contacten t.b.v. de cliënt.

We werken 1 op 1 met elke cliënt, individueel maatwerk die ons motiveert het beste uit de cliënt en diens omgeving te halen. Met intake, onderzoek en een behandelplan op maat mag jij aan de slag met uiteenlopende communicatieve vraagstukken. Je coacht ouders daarin hun kind te ondersteunen. Is 1 van deze onderdelen nieuw ervaringsterrein voor jou dan steunen we je in wekelijks vergoede training deze deelvaardigheid te ontwikkelen. Verslaglegging van onderzoeken en behandelresultaten maak je in vergoede werktijd.

In contacten met leerkrachten geef jij de missende stukjes in de puzzel om samen een optimale ontwikkeling voor de leerling te realiseren. In multidisciplinaire teams vul jij (para)medici met jouw expertise aan zodat de volwassen cliënt maximaal vaardig zelfredzaam en zelfstandig communiceren kan.

Je werkt met vaste ervaren gespecialiseerde logopedisten in het team en wil bijdragen aan goede zorg voor elke aanmelding die wij samen ontvangen.

Omdat gezondheid hoog in het vaandel staat, is deze praktijk preventie-Covid19-proof. Tijdens de lockdown voorjaar 2020 hadden we bijna 100% zorgcontinuering met gezonde logopedisten en cliënten.

Met wie werken wij?

Voornamelijk met kinderen tussen 2 en 12 jaar op dit moment. Jij kan kiezen waar jij jouw doelgroep bij ons in kiest. Zorg aan volwassenen is met interne expertise neurologie van onze senior teamleden zeker gezamenlijk op kwalitatief niveau klinisch te geven. Bespreek de mogelijkheden er is noodzaak tot zorg in beide doelgroepen.

De kinderen behandelen we voor de meest uiteenlopende beperkingen. We helpen bij het beperken van secundaire en primaire gevolgen van een TOS, staan ouders bij in het verwerken van gedragsproblematiek t.g.v. taal-spraakproblematiek, behandelen afwijkende mondgewoonten en fonetische en/of fonologische articulatiestoornissen van contactstoornissen, werken op het gebied van spelling, auditieve verwerkingsprobematiek en tekstbegrip, werken met kinderen met arrangementen op gebied van taal in de breedste zin ondersteunt vanuit sensorische Integratie en Totale communicatie. Preverbale logopedie wordt gegeven door geaccrediteerd logopedisten, stotteren behandelen wij met senior ervaren logopedisten op dit gebied.

De cliënten zijn woonachtig in en om Amersfoort.

Kwaliteit

Kwaliteit en groei van kwaliteit zijn voor ons belangrijk. We genieten samen van het vak, de vakverdieping om de cliënt zo goed mogelijk van zorg te voorzien. Voor je verplichte herregistratie als Logopedist in het KP maken wij samen een actieplan. Van cursusvergoeding tot stagebegeleiding, de praktijk voorziet erin geheel/gedeeltelijk afhankelijk van je wensen. We inspireren elkaar met innovatie en motiveren elkaar met optionele IPO’s om meer uit de cliënt en onszelf te halen. We zien elkaar desgewenst in de kwaliteitskring.

Inwerken doen wij gedegen op beroepsnorm. Voor jouw werk kan je wekelijks je vragen stellen in een speciaal daarvoor ingericht overleg. Er is intercollegiaal contact op alle werkdagen voor vragen tussendoor. Je werk wordt voortdurend ondersteund met nieuwe ontwikkelingen in het vak die wij je aanreiken, waar huidige wet- en regelgeving nieuw is voor jou praten we je stapsgewijs bij.

Zekerheid

Met de rust een inspirerende stabiele organisatie te zijn waar mensen in Amersfoort voortdurend beroep voor logopedische zorg op kunnen doen, geven we jou arbeidsomstandigheden die daarvoor nodig zijn. Een goed salaris, reiskostenvergoeding, ruime cursusvergoeding, pensioensvoorziening, praktijk ICT-materialen, goede voorzieningen voor telefonisch (multidisciplinair) overleg, betaalde cliëntadministratie, wekelijks betaald intercollegiaal overleg, ondersteuning voor Kwaliteitskringdeelname, werkgeversregeling NVLF, ruime vakantiedagen en vakantiegeld, extra toegang tot (online) vakmaterialen (post-HBOniveau) en vaste mensen om op terug te vallen als dat nodig is. In het dienstverband worden in overleg voorzieningen toegevoegd.

Vaste werkdagen zijn mogelijk, ook groeien we met gezinsvorming/ verandering mee. We kunnen banen combineren en je enig werkgever zijn zodat je met rust en regelmaat helder je werk kan verrichten.

We ontvangen je brief graag covid-preventief per mail op info@logopediepraktijken-amersfoort.nl. Het telefoontje om ons te ontmoeten en te attenderen op je mail op 06-44906463

Wij nemen dagelijks de telefoon op, beantwoorden je mail binnen 24 uur en zorgen voor een heldere start middels sollicitatiegesprek, werkbezoek, arbeidscontractgesprek en gepaste extra contacten. Na contractering volgt een inwerkperiode en een gefaseerde start van de werkzaamheden in contact met de cliënten. Wie snel wil & kan, kan direct starten.