Wat is COPD?

COPD is de verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de
luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. Een duidelijke oorzaak is niet
bekend. COPD kan op elke leeftijd voorkomen.
De luchtwegen van COPD-patiënten reageren sterk op prikkels van buiten zoals
huisstof, tabaksrook en temperatuurverschillen. Het ademen lijkt dan niet meer
vanzelf te gaan. Er ontstaat kortademigheid door benauwdheid. Elke ademing is te
horen. Men heeft het gevoel te weinig lucht te krijgen, waardoor spanning en
nervositeit optreden. Soms wordt er ook veel gehoest. Infecties en inspanning
verergeren deze klachten. De ene patiënt heeft altijd last van de ademproblemen, de
ander meer in perioden of in speciale situaties, zoals een astma-aanval als het weer
omslaat. Dit is afhankelijk van soort en mate van COPD.
Adem is een basisvoorwaarde om te kunnen spreken. COPD-patiënten kunnen dan
ook problemen hebben tijdens het praten. Door de korte adem kunnen maar weinig
woorden na elkaar gezegd worden. Er wordt vaak en duidelijk hoorbaar ingeademd,
soms op onlogische punten tijdens het spreken. Het spreken is hierdoor moeilijker te
verstaan. Door de manier van ademen tijdens het spreken worden de stembanden
overbelast en heesheid kan het gevolg zijn. Langer spreken is vermoeiend. Vooral
COPD-patiënten met een spreekberoep kunnen veel last hebben bij het spreken.