Wat doet de logopedist?

De logopedische behandeling van COPD-patiënten zal er vooral op gericht zijn om
met oefeningen de ademmogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden,
ook tijdens inspanning en bij spanning. Inzicht in het adempatroon leert de patiënt
wat hij moet doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Hierdoor zal de aanval
niet onnodig verlengd worden en zal er geen paniek ontstaan.
Door de spanning en de kortademigheid is de patiënt vaak in een heel gespannen
adempatroon terecht gekomen. Ontspannings- en houdingoefeningen zijn daarom
belangrijk.
Stemoefeningen en ademoefeningen tijdens spreken zorgen er tenslotte voor dat het
spreken minder moeite kost.
Bij kinderen gebeurt dit alles op een speelse manier.
Logopedische behandeling kan de COPD niet genezen. Wel kan de patiënt leren zijn
adem en stem binnen de beperkingen van zijn ziekte zo goed mogelijk te gebruiken.
Het onderzoek en de behandeling bij COPD worden als regel vergoed door het
ziekenfonds en vrijwel elke particuliere ziektekostenverzekeraar, na verwijzing door
huisarts of medisch specialist.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
versie november 2006