Locatie Vathorst
Zwartsluiskade 2
3826 EG, Amersfoort
06–45053362

Locatie Schuilenburg
Ariaweg 115
3816 HJ, Amersfoort
06–43192969

Locatie Schothorst-Noord 2
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort
06-47015395
Permanent verhuisd naar Koning Karelpad 12

Locatie Vathorst 2
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
06–45053362

Locatie Kattenbroek 2
Het Avontuur 45
3823 DW Amersfoort
Telnr 06-5492 4132

Locatie Liendert
Wiekslag 102 A
3815 GS Amersfoort
Telnr 06-44272214

Locatie Soesterkwartier 1
Dollardstraat 141
3812 EV, Amersfoort
06–44272214
grotendeels verhuisd naar Maasstraat 2

Locatie Schothorst-Noord 1
Bruispad 1
3813 PV, Amersfoort
06–40943351
Tijdelijk verhuisd naar Koning Karelpad 2

Locatie Nieuwland
Juttepeergaarde
verhuisd naar Watersteeg 87
06-10484156

Locatie Zielhorst
Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
06–47015395

Locatie Hoogland
Kraailandhof 3
3828 JN Hoogland
tel.nr 06-36015694

Locatie Soesterkwartier 2
Maasstraat 2
3812 HS, Amersfoort
06–44272214

Locatie Rustenburg
Fürglerplein 6
3815 KZ, Amersfoort
06-1048 4156.

Locatie Schothorst-Noord 3
Raadhoven 3
3813 LW Amersfoort
06-45053362
Tijdelijk verhuisd naar Raadhoven 4

Locatie Kattenbroek 1
De Weergang 2
3823 BV Amersfoort
06-36015694

Locatie Kruiskamp
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel nr 06-36015694