Onze Logopediepraktijken in Amersfoort

Logopedie betekent letterlijk ‘opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen’. Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ons team bestaat o.a. uit de volgende specialisten:

 • dyslexiespecialist
 • Trainer Totale Communicatie
 • OMFT specialist (afwijkende mondgewoonten)
 • taalwetenschapper (universitair niveau)
 • sensorisch  integratief therapeut
 • spraak-taalpatholoog io
 • stemdeskundigen
 • meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a in spraak- en taalstoornissen bij kinderen(o.a. in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met pdd-nos, McDD)

Ook behandelen wij:

 • afasie
 • dysartrie
 • dysfagie(slikstoornissen)
 • meertaligheid bij volwassenen en kinderen
 • broddelen
 • stotteren
 • schisis
 • ademstoornissen
 • problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken)
 • auditief geheugen
 • auditieve verwerkingsproblemathiek(overig)
 • gehoorstoornissen
 • communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
 • denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)
 • bij slechthorendheid/doofheid: het leren liplezen (spraakafzien)
 • lees- en spellingsproblematiek. Onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is gebaseerd op best practice principes.

Aanvullende verdiepingen werden gedaan op het gebied van:

 • gehandicaptenzorg
 • udiologie
 • meertaligheid
 • woordenschattraining
 • taalwetenschap
 • Healthcare and Technologie

Aanvullende cursussen die werden gedaan:

 • TOLK: voor taalontwikkeling
 • woordenschat
 • woordenschattraining 2: begrip en productietraining
 • jonge stotterende kinderen
 • beginnende geletterdheid
 • interdisciplinaire samenwerking voor kinderen

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun
carrièremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden en eten
en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig zelf te kunnen.

De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbale ontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.

Bij aanmelding wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.

De praktijken zijn 5 werkdagen per week bereikbaar.
De praktijken kennen geen wachtlijst.
Bestaande afspraken kunt u alleen telefonisch wijzigen op de locatie waar u behandeld wordt.

Alle logopedische behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
U kunt zich aanmelden via de DTL screening (zie kopje DTL op deze site) of met een verwijzing van uw huisarts/specialist.
Uiteraard kunnen particulieren en werkgevers zelf de behandeling/ training vergoeden. De mogelijkheden binnen de therapie worden hierdoor breder.
Wij zijn u graag van dienst.
Logopedisten van Logopediepraktijken Amersfoort.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie(NVLF), direct toegankelijk(DTL) en alle logopedisten staan geregistreerd  in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

 Locatie Vathorst
Zwartsluiskade 2
3826 EG, Amersfoort
06–45053362

Locatie Vathorst 2
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
06–45053362

Locatie Schuilenburg
Ariaweg 115
3816 HJ, Amersfoort
06–43192969

Locatie Kattenbroek 2
Het Avontuur 45
3823 DW Amersfoort
Telnr 06-44906463

Locatie Zielhorst
Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
06–47015395

Locatie Liendert
Wiekslag 102 A
3815 GS Amersfoort
Telnr 06-44272214

Locatie Soesterkwartier 1
Dollardstraat 141
3812 EV, Amersfoort
06–44272214
grotendeels verhuisd naar Maasstraat 2

Locatie Soesterkwartier 2
Maasstraat 2
3812 HS, Amersfoort
06–44272214

Locatie Schothorst-Noord 1
Abraham Blankaartsingel 67
3813 PA, Amersfoort
06-45053362

Locatie Schothorst-Noord 2
Koning Karelpad 2
3813 LW Amersfoort
06-47015395

Locatie Schothorst-Noord 3
Raadhoven 3
3813 LW Amersfoort
06-45053362

Locatie Nieuwland
Juttepeergaarde
verhuisd naar Watersteeg 87
06-10484156

Locatie Rustenburg - Randenbroek - Liendert
Lage weg 4
3815 VG Amersfoort

Locatie Kattenbroek 1
De Weergang 2
3823 BV Amersfoort
06-36015694

Locatie Kruiskamp
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel nr 06-36015694

Locatie Kruiskamp 2
Van Galenstraat 30,
3814 RD Amersfoort

Locatie Kruiskamp 3
James Cookstraat 10,
3814 XD Amersfoort

Locatie Hoogland
Kraailandhof 3
3828 JN Hoogland
tel.nr 06-36015694