Onze Logopediepraktijken in Amersfoort

Logopedie betekent letterlijk ‘opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen’. Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen van en het verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie. Waarbij het doel is om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ons team bestaat o.a. uit de volgende specialisten:

 • dyslexiespecialist
 • Trainer Totale Communicatie
 • OMFT specialist (afwijkende mondgewoonten)
 • taalwetenschapper (universitair niveau)
 • sensorisch  integratief therapeut
 • spraak-taalpatholoog io
 • stemdeskundigen
 • meerdere allround logopedisten met aanvullende specialisatie o.a in spraak- en taalstoornissen bij kinderen(o.a. in combinatie met een verstandelijke beperking, autisme, mensen vroeger gediagnostiseerd met pdd-nos, McDD)

Ook behandelen wij:

 • afasie
 • dysartrie
 • dysfagie(slikstoornissen)
 • meertaligheid bij volwassenen en kinderen
 • broddelen
 • stotteren
 • schisis
 • ademstoornissen
 • problemen met auditieve functies (verschillen horen tussen klanken)
 • auditief geheugen
 • auditieve verwerkingsproblemathiek(overig)
 • gehoorstoornissen
 • communicatiestoornissen bij dementie en parkinson
 • denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM)
 • bij slechthorendheid/doofheid: het leren liplezen (spraakafzien)
 • lees- en spellingsproblematiek. Onze behandeling is evidence based en de spellingsmethodiek is gebaseerd op best practice principes.

Aanvullende verdiepingen werden gedaan op het gebied van:

 • gehandicaptenzorg
 • udiologie
 • meertaligheid
 • woordenschattraining
 • taalwetenschap
 • Healthcare and Technologie

Aanvullende cursussen die werden gedaan:

 • TOLK: voor taalontwikkeling
 • woordenschat
 • woordenschattraining 2: begrip en productietraining
 • jonge stotterende kinderen
 • beginnende geletterdheid
 • interdisciplinaire samenwerking voor kinderen

Wij behandelen kinderen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun onderwijs en hun
carrièremogelijkheden te vergroten. Wij willen voor hun een fijne plek in de maatschappij door minimale communicatieve verstoringen.
Voor senioren stellen wij ten doel hun communicatie zo goed mogelijk te behouden en eten
en drinken zo lang mogelijk zelfstandig en veilig zelf te kunnen.

De combinatie van gespecialiseerde logopedist en sensorisch integratief therapeut heeft een duidelijke meerwaarde bij de behandeling van kinderen met autisme,het syndroom van Asperger, PDD NOS, ADHD, Syndroom van Down,verbale ontwikkelingsdyspraxie en syndromen waarbij een lage IQ score gemeten/vermoed wordt.

Bij aanmelding wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.

De praktijken zijn 5 werkdagen per week bereikbaar.
De praktijken kennen geen wachtlijst.
Bestaande afspraken kunt u alleen telefonisch wijzigen op de locatie waar u behandeld wordt.

Alle logopedische behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
U kunt zich aanmelden via de DTL screening (zie kopje DTL op deze site) of met een verwijzing van uw huisarts/specialist.
Uiteraard kunnen particulieren en werkgevers zelf de behandeling/ training vergoeden. De mogelijkheden binnen de therapie worden hierdoor breder.
Wij zijn u graag van dienst.
Logopedisten van Logopediepraktijken Amersfoort.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie(NVLF), direct toegankelijk(DTL) en alle logopedisten staan geregistreerd  in het Kwaliteitsregister Paramedici.