Welkom!

Voor aanmelden klik hier

Voor vragen bel 06 -4490 6463

Onze kwaliteitsgeregistreerde zorg staat met:

 • 100% Windenergie
 • 100% houtcompensatie
 • gerecycled materiaal
 • 100% beroepsprotocollen
 • 100% Kwaliteitsregister Paramedici
 • Actuele bij- en nascholing
 • Evidence Based werken
 • Geaccrediteerde kwaliteitskringdeelname N.V.L.F.-leden
 • Conform AUDIT-regelgeving
 • PREM cijfer 9 in 2015 t/m 2020,
 • PREM cijfer 10 in 2021 (Klantervaringen)

De praktijken hebben contracten met alle zorgverzekeraars voor 2022.
Voor een aantal zorgverzekeraar(labels) hebben wij ook voor 2023 al vergoedingsafspraken.
Voor alle zorgverzekeraars geldt dat wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. U hoeft niets zelf te doen voor de vergoeding van de u gegeven behandelingen.

Bij aanmelding per telefoon wordt met u binnen 1 werkdag de 1e afspraak gemaakt.
Aanmelden kan per mail en per telefoon

De praktijk hanteert tijdelijk deze regeling:

 • Met nieuwe aanmeldingen zonder urgentie wordt de eerste afspraak in de onderwijsvrije periode in de zomervakantie 2022 gepland.
 • Slikbehandelingen en urgente adembehandelingen worden via beeldbellen en zo mogelijk live binnen 2 weken gestart.

Voor locaties klik hier
Voor behandeling aan huis bel 06 – 4490 6463

 Locatie Vathorst
Zwartsluiskade 2
3826 EG, Amersfoort
06–45053362

Locatie Schuilenburg
Ariaweg 115
3816 HJ, Amersfoort
06–43192969

Locatie Schothorst-Noord 2
Raadhoven 4
3813 LW Amersfoort
06-47015395
Permanent verhuisd naar Koning Karelpad 12

Locatie Vathorst 2
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
06–45053362

Locatie Kattenbroek 2
Het Avontuur 45
3823 DW Amersfoort
Telnr 06-5492 4132

Locatie Liendert
Wiekslag 102 A
3815 GS Amersfoort
Telnr 06-44272214

Locatie Soesterkwartier 1
Dollardstraat 141
3812 EV, Amersfoort
06–44272214
grotendeels verhuisd naar Maasstraat 2

Locatie Schothorst-Noord 1
Bruispad 1
3813 PV, Amersfoort
06–40943351
Tijdelijk verhuisd naar Koning Karelpad 2

Locatie Nieuwland
Juttepeergaarde
verhuisd naar Watersteeg 87
06-10484156

Locatie Zielhorst
Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
06–47015395

Locatie Hoogland
Kraailandhof 3
3828 JN Hoogland
tel.nr 06-36015694

Locatie Soesterkwartier 2
Maasstraat 2
3812 HS, Amersfoort
06–44272214

Locatie Rustenburg
Fürglerplein 6
3815 KZ, Amersfoort
06-1048 4156.

Locatie Schothorst-Noord 3
Raadhoven 3
3813 LW Amersfoort
06-45053362
Tijdelijk verhuisd naar Raadhoven 4

Locatie Kattenbroek 1
De Weergang 2
3823 BV Amersfoort
06-36015694

Locatie Kruiskamp
Evertsenstraat 39
3814 SG Amersfoort
Tel nr 06-36015694